Loobumisklausel

GWM Cars Eesti annab oma veebilehe sisu koostamisel endast parima ja tagab selle korrapärase ajakohastamise. Siiski on see mõeldud ainult mittesiduva üldise teabe andmiseks ja ei asenda üksikasjalikku spetsiifilist nõuannet, mis aitaks võimalikul ostjal otsust teha.

Kirjeldatud sõidukite tehnilised andmed ja varustus on toodud ainult näitena." Need tehnilised andmed ja varustus võivad erineda, eriti sõltuvalt riigist, kus sõidukeid müüakse. Need võivad igal ajal muutuda. Siduvat ajakohast teavet meie sõidukite tehniliste andmete, varustuse ja omaduste kohta saab ainult volitatud edasimüüjalt.

GWM Cars Eesti ei garanteeri, et sel lehel olev teave on ajakohastatud, õige, täielik või igal ajal kättesaadav. Kui viitame kolmandate isikute veebisaitidele (lingid), ei võta GWM Cars Eesti vastutust nende lehtede sisu eest. Kui vaatate viiteandmeid, ei ole see enam GWM Cars Eesti teave. Seetõttu võidakse kolmandate isikute teenuste puhul kohaldada teistsuguseid eeskirju, eriti seoses andmete turvalisusega. GWM Cars Eesti ei võta vastutust ka seotud teenuste eest, eriti GWM Cars Eesti veebilehel olevate failide allalaadimisel.

Autoriõigus

Kõik tekstid, pildid ja muud veebilehel avaldatud tööd on kaitstud GWM Cars Eesti autoriõigusega, kui ei ole märgitud teisiti. Keelatud on igasugune sisu kopeerimine, levitamine, salvestamine, reprodutseerimine või edastamine ilma GWM Cars Eesti nõusolekuta.

Hinnateave

Veebisaidil esitatud hinnad on tootja soovitatud ligikaudsed hinnad ja need võivad aeg-ajalt erineda. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi või kõrvalekaldeid. Iga edasimüüja vastutab ise oma hinnakujunduse eest. Palume teil ühendust võtta kohaliku GWM edasimüüjaga, et tagada auto tellimine vastavalt teie soovidele.

Pildid

Pildid on illustratiivsetel eesmärkidel ja võivad mitte kajastada täpset sõidukit (sh sõiduki värvi, viimistlust, valikuid või muid spetsifikatsioone). Lisateabe saamiseks võtke ühendust lähima GWM-müüjaga.